Share |

Тръгна Камион за енергийна ефективност

Siemens България представя „енергийно-ефективно шоу на колела”

Системи за мониторинг и мениджмънт на енергийното потребление, решения за идентифициране, оценка и реализация на нови възможности за пестене на енергия, енергоспестяващи машини и апарати - това са само част от „експонатите” в специализирания камион за енергийна ефективност на технологичния концерн Siemens. Впечатляващото возило е за пръв път в България и днес, със съдействието на Електротехническия факултет на Техническия университет – София е официалното му представяне.

Камионът на Siemens е изложба „на колела”, която представя пред широка аудитория някои от актуалните и иновативни разработки на компанията в сферата на енергийната ефективност за индустрията. Акцентът върху този сектор не е случаен, тъй като в момента 30% от използваната в света енергия са потребява в индустрията, а прогнозите са, че до 2030 г. разходите за енергия в сектора ще се увеличат с 30%. В същото време, няколко независими проучвания показват, че към момента в индустрията има потенциал за спестяване на енергия от 20%.

„По наши изчисления енергията, която в световен мащаб може да се спести чрез съвременни средства за индустриална автоматизация и задвижващи технологии, е около 300 терават часа на година. Това количество може да се сравни с годишното производство на 50 електроцентрали на въглища или с генерирането на приблизително 90 милиона тона въглеродни емисии. За нас тези негативни показатели са мотивиращо предизвикателство да разработваме енергийно-ефективни предложения”, коментира Теодор Маринов, ръководител на сектор Индустрия в България.

Предложенията на Siemens за енергийна ефективност в индустрията са повлияни от нарастващата необходимост от въвеждане на устойчиви решения за енергопотребление в глобален мащаб. Очакванията са, че потреблението на енергия в света ще се удвои до 2050 г., което налага нов подход при разпределението и потреблението на енергия. В същото време, по последни данни на Центъра за изследване на демокрацията - "Индекс на рисковете за енергийната сигурност на България", ние заемаме 73-то място от общо 75 държави с най-високо енергийно потребление в света.

В пътуващия Камион за енергийна ефективност на Siеmens днес бяха показани различни продукти и решения за икономии на енергия, приложими в индустрията. Сред тях са нов енергиен клас двигатели, които могат да се използват в различни индустриални производства; честотни регулатори, с които спестената енергия може да се връща обратно в мрежата. Беше демонстриран и софтуер, който позволява управление на енергийните потоци в предприятия с цел постигане икономии при консумация на ток и други източници на енергия (газ, пара и вода), макет на помпена станция за питейна вода с три отделни помпи, които могат да се задействат и изключват автоматично спрямо увеличаващата се или намаляваща в определени часове консумация от крайните потребители.

Siemens е технологичен лидер в разработването на енергийно-ефективни решения. Към момента технологиите на компанията, съдействащи за намаляване на CO2, формират една трета от приходите й. В периода октомври 2011 г. – септември 2012 г. 42% от приходите на компанията или 33,2 млрд. евро се дължат именно на зелени и иновативни технологии. Зеленото портфолио на Siemens включва всички продукти, системи, решения и услуги, които допринасят за опазване на околната среда. Инсталираните от 2002 г. насам елементи от това портфолио, които продължават да са в експлоатация, са допринесли за намаляването на емисиите на въглероден диоксид с 332 млн. тона. Същите решения за енергийна ефективност спомагат за оптимизиране на производството във фабриките на Siemens с 20%.

След събитието в София, на 14 октомври камионът ще гостува в Пловдив пред хотел „Санкт Петербург“, а на 16 октомври – във Варна срещу бизнес парк „Варна“.

eXTReMe Tracker