Share |

Проект за устойчиво развитие на туризма в Сандански

Община Сандански ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., „Развитие за устойчив туризъм”.

Основната цел на проектното предложение е постигане на устойчиво развитие на регионален туристически продукт „Сандански, Петрич, Струмяни”.Проектът е съвместен с общините Петрич и Струмяни, като община Сандански е водеща. Партньори по проекта са Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите-Сандански и Български съюз по балнеология и спа туризъм.
Реализацията на този проект ще увеличи броя на посетителите и продължителността на техният престой, ще допринесе за създаване на регионален продукт, обхващащ три общини и насърчаващ партньорството между местни власти и туристически сдружения. В проекта са заложени различни звена за развитие – културен туризъм, здравен туризъм, екотуризъм, спортен и хоби туризъм на територията на общините Сандански, Петрич и Струмяни. Това са важни звена, тъй като туризмът в тези 3 общини продължава да е водещ за икономиката и ще привлече немалка част от приходите на общините, тъй като те са богати на обекти и културни ресурси. Развитието на алтернативният туризъм в Сандански, Петрич и Струмяни е важен фактор и за повишаване на конкурентоспособността на регионалния туристически продукт, което ще доведе до увеличаване на приходите за местното население, вследствие на което ще се повиши и неговият жизнен стандарт. Като цяло проектът включващ общините Сандански, Петрич и Струмяни се откроява, тъй като това са региони с природни забележителности и възможности за контакт с природата, има голям брой пешеходни маршрути, подходящи за всички възрасти, създадени са възможности за екстремни приключения .
Самият туристически продукт се цел популяризиране ще бъде рекламиран с висококачествени рекламни и информационни материали в пресата, интернет пространството и телевизията.
И след приключване на проекта партньорите ще продължат своята мисия, а именно – налагане и промотиране на туристически регион Сандански, Петрич и Струмяни.

eXTReMe Tracker