Share |

Стани учител по програмата "Заедно в час"

Остават по-малко от 15 дни до крайния срок за кандидатстване в програмата за лидерство и професионално развитие на Заедно в час – 30 януари 2014 г.

Може да подадете кандидатура в сайта www.zaednovchas.bg, ако искате да допринесете за положителна обществена промяна - развиете лидерските си качества и умения и да ускорите кариерата си - да промените живота на децата, с които ще работите - да работите с единомишленици и хора, които споделят възгледите ви.

Мисията на Заедно в час е да осигури достъп на всяко дете в България до качествено образование, като насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери в нашата образователна система и общество.

Учителите на Заедно в час получават учителска заплата и са назначени на трудов договор в училището, в което преподават. При определяне на заплатата на учителите се вземат предвид много фактори, някои от които са: Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, местоположение и бюджет на училището, хорариум, предмет, по който ще се преподава и други. Освен заплата Заедно в час предоставя финансова помощ, която съответсва на допълнителните усилия, които учителите по програмата влагат. Така, общото възнаграждение е конкурентно и стимулиращо за постигането на високи цели.

В момента 70 учители по програмата преподават по основни предмети на над 7000 ученици в 43 училища в 6 региона в България: София-град, София-област, Пазарджик, Пловдив, Ловеч и Стара Загора. През изминалата учебна година средният резултат на учениците, които работят с учители от Заедно в час, се повиши с 20% (2 единици повишение в оценките), а част от тях бяха приети в престижни гимназии и университети в страната и чужбина.

eXTReMe Tracker