Share |

Картите за паркиране на хора с трайни увреждания в община Благоевград важат в цялата страна

От началото на тази година община Благоевград издава карти за паркиране на хора с трайни увреждания, отговарящи на изискванията на Закона за движение по пътищата и европейските директиви.

Тазгодишните стикери са унифицирани и дават право на водачите с увреждания да паркират свободно с тях в цялата страна и в рамките на Европейския съюз без оглед на това в коя община са издадени. Те се издават от съответната община по постоянен адрес на собственика, а съгласно наредбите 10% от маркираните паркоместа в режим на „синя зона” в Благоевград са предназначени именно за ползване от хора с увреждания. За да се изпълнят изискванията на закона, картата за безплатно паркиране трябва да бъде поставена на видно място в автомобила, като тя дава право на неограничен престой в рамките на зоната с платено паркиране .

Необходими документи за издаване на пропуск са документ за самоличност, копие от актуално експертно решение на ТЕЛК за над 50% инвалидност, 2 броя снимки и заявление по образец, което се предоставя от деловодството на община Благоевград.
Право на паркиране върху местата за хора с трайни увреждания имат само автомобилите, в които е поставен съответният проспуск, а всички останали, заемащи неправомерно тези места, се санкционират.

eXTReMe Tracker