Share |

Министерството на регионалното развитие изплати 1 696 687 лева на Община Разлог

Община Разлог поиска и възстановяване на средства по проект за модернизиране на болницата в Разлог

По проекта Община Разлог създаде 2 нови туристически обекта, след възстановяване на старите бани, известни сред местното население като римска и турска. По проекта бе изграден воден атракцион и туристически информационен център. Верифициараните разходи са признание за добре свършената работа на администрацията в Разлог и отговорността на ръководството на общината да не бъдат допуснати финансови корекции.
Община Разлог поиска и възстановяване на средства по проект за модернизиране на болницата в Разлог. Общият размер на исканата безвъзмездна финансова помощ е 4 318 055, 70 лева. Реализирането на проект “Подкрепа за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в „МБАЛ-Разлог“ позволи да бъдат ремонтирани, обзаведени и оборудвани с високотехнологична медицинска апаратура много от отделенията в Многопрофилна болница за активно лечение – град Разлог.
През 2013 година след изпълнението на проекта за укрепване на бреговете на река Пихла "Прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в село Баня, община Разлог” бяха възстановени 856 138 лева и още 192 433 лева по проект за изграждането на ул. "Васил Бельов" в с. Елешница. Възстановени са и близо 80 000 лева по международен проект „Европейски модел за обществен транспортен орган” (EPTA), в който община Разлог е равностоен партньор с още 10 партньори от 9 региона на Европейския съюз и Норвегия.
През 2012 година са възстановени средства в размер на 270 384 лева по проект за „Укрепване на свлачище в село Елешница, община Разлог” и 456 535 лева по проект за енергийна ефективност на две детски градини и детска ясла в Разлог.
Средствата за задължителното собствено финансово участие в проектите (между 5 и 15 %) са осигурени от бюджета на Община Разлог.

eXTReMe Tracker