Share |

Изкупната кампания за тютюна ще приключи до края на февруари

По данни на МЗХ до момента е изкупен над 90% от произведения в страната тютюн

Очаква се до края на месеца да бъдат изкупени останалите количества тютюн от групата „Басми”.

Припомняме, че един от ангажиментите на МЗХ по отношение на сектора беше, че до края на февруари ще бъде изкупено цялото количество произведен тютюн в страната.

Призовават се фирмите, изкупуващи тютюнева продукция да продължат кампанията в районите, в които все още има останали количества, за да могат земеделските стопани, произвеждащи тютюн да получат достатъчно ресурси за новата кампания.

Министерството на земеделието и храните откри електронен адрес dppp@mzh.government.bg, на който ще се приемат коментари и предложения по проектите на наредби, свързани със стартирането на Кампанията за приемане на заявления за подпомагане за 2014 г.

Всички заинтересовани земеделски производители, асоциации и браншови организации имат възможност да дадат своите предложения по схемите и мерките за подпомагане през 2014 г.

Електронният адрес е публикуван в рубрика „Актуално” на сайта на МЗХ.

eXTReMe Tracker