Share |

Областна дирекция по безопасност на храните- Благоевград ще обучава земеделците от региона

До края на месец март ще бъде проведено подобно обучение и за стопаните от района на Гоце Делчев

На 11.03.2014г. от 10.00ч. в сградата на община Петрич експертите от отдел „Растителна защита“ ще разяснят спецификите в законодателството, свързано с препаратите за растителна защита и тяхното използване, основните правила за безопасното им прилагане, най-добрите практики за тяхното транспортиране, съхранение, използване и управление на остатъците от тях.
В резултат на проведеното обучение земеделските стопани ще получат сертификати, валидни за срок от 5 години, с които ще се удостоверява тяхната правоспособност да прилагат качествено продуктите за растителна защита.
До края на месец март ще бъде проведено подобно обучение и за стопаните от района на Гоце Делчев.

eXTReMe Tracker