Share |

ОДБХ- Благоевград - пример за реализиране на срещи с бизнеса в региона

Това стана на срещата в Гоце Делчев, организирана от Областна управа-Благоевград с представители на всички териториални поделения на държавната администрация, местната власт и бизнеса. Инициативата бе част от поредицата срещи, организирани в региона за обсъждане на теми и въпроси, които касаят работата на структурите при обслужването на населението и бизнеса.
Електронната платформа на дирекцията е част от дейностите, реализирани по трансграничен проект с агенцията по храните на Република Гърция и има за цел максимално да облекчи процесите по обслужване на бизнеса и гражданите, както и да гарантира в максимална степен прозрачността в придвижването на преписките и документооборота.
На срещата бе подчертана добрата практика, въведена от ОДБХ- Благоевград, за реализиране на срещи с бизнес-операторите, на които се разясняват новостите в законодателството и нормативната база, както и изясняване на установени проблеми, констатирани при проверките по места.

eXTReMe Tracker