Share |

Възстановиха сауната на стадиона в Благоевград

Закупено е и ново устройство за подмяна на чимове

Придобивката е резултат от усилията на ръководството на общинското звено „Спортни имоти” да подобряват стопанисваната от тях база. Средствата по възстановяване на дървената ламперия, поставянето на нова електрониката, с която се регулира температурна от самата съблекалня, и всички защити са финансирани от бюджета на „Спортни имоти”, отпуснат от Община Благоевград. Сауната ще се ползва основно от Общински футболен клуб „Пирин”.
Управителят на „Спортни имоти” Валери Миков сподели, че това помещение е било неизползваемо повече от 5 години. След обновяването на старата сауна ще има къде да се възстановяват футболистите след тренировки. „В спорта има едно правило - винаги може да се постигнат по-високи резултати и винаги трябва да се създават по-добри условия”, добави той.
Закупено е и ново устройство за подмяна на чимове. То позволява по лесен и достъпен начин да се извършва подмяната на наранената тревната площ.

eXTReMe Tracker