Share |

Предстои учредяване на Областен съвет по здравеопазване

В него ще участват заместник кметове по хуманитарните дейности на общините от областта

Областният съвет по здравеопазване (ОСЗ) е колективен орган за осъществяване на координация, консултация и сътрудничество на областно равнище при разработване и провеждане на политика в системата на здравеопазването.
В него ще участват заместник кметове по хуманитарните дейности на общините от областта , директор РЗОК, директор ЦСМП , управители на лечебните заведения за болнична помощ на територията на Благоевградска област и председателите на районните колегии на БЛС, БЗС , БАПГЗ, както и представители на пациентски сдружения с нестопанска цел.

eXTReMe Tracker