Share |

Повишават квалификацията на служителите от областна администрация- Благоевград

Проектът предвижда организиране и провеждане на 4 модулни обучения в Института по публична администрация

Проектът  предвижда  организиране и провеждане на 4 модулни обучения в Института по публична администрация за служителите на Областна администрация.
 Одобрени  са  16 теми от каталога на Института по публична администрация  за 2013 г.
Целта на проекта е повишаване на капацитета на служителите в Областна администрация Благоевград, подобряване на техните професионални умения и квалификации за по-доброто изпълнение на задълженията им и увеличаване ефективността на публичните услуги за гражданите и бизнеса.
Общата стойност на проекта е 37 554,44 лв. и е 100 % финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Обучението е по тема –ПР-3/2013 „Прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация и ще се проведе в учебната база на ИПА в гр. Банкя. В групата са включени 5 служители на Областна администрация Благоевград.  

eXTReMe Tracker