Share |

В РИОСВ – Благоевград ще бъдат представени резултатите по проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове растения в България по модела на растителните микрорезервати“

Целта на проекта е опазването на 47 от най-редките и застрашени от изчезване растения

Целта на проекта е опазването на 47 от най-редките и застрашени от изчезване растения, чиито находища са извън защитени територии и са изложени на голям риск от унищожаване.
В работната среща ще участват представители на общински администрации и кметства, държавни горски стопанства на територията на общините Благоевград, Симитли, Струмяни, Сандански, Петрич и Хаджидимово, „Югозападно Държавно Предприятие“ ДП – гр. Благоевград и „Регинална дирекция по горите“ – гр. Благоевград. Пред заинтересованите страни ще бъдат представени резултатите от изпълнението на дейностите по проекта и отпечатаните информационни материали.
В изпълнение на проекта в териториалния обхват на дейност на РИОСВ – Благоевград са обявени 11 нови защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии в категория „защитена местност“ за видовете: Балканско часовниче (Erodium absinthoides) в землището на с. Логодаж, общ. Благоевград, Осилест здравец (Geranium arstratum) в землището на с. Сушица, общ. Симитли, Вебиев див бадем (Amygdalus webbii Spach.) в землището на с. Палат, общ. Струмяни и на с. Кръстилци, общ. Сандански, Катерлива ефедра (Ephedra fragilis) в землището на с. Левуново, общ. Сандански и на с. Генерал Тодоров, общ. Петрич, Подуточашково клинавче/Мехуресточашков клин (Astragalus physocalyx) и Съчленен коринефорус (Corynephorus divaricatus) в местността „Карталец“ в землището на с. Кулата, общ. Петрич, , Сребриста поветица (Convolvulus holosericeus) в землището на с. Долно Спанчево, общ. Петрич, Пиринско лале (Tulipa pirinica) в землището на с. Копривлен и с. Илинден, общ. Хаджидимово, 2 вида мъх – Mannia androgyna и Riccia crustata в землището на с. Гайтаниново, общ. Хаджидимово.

Работната среща ще се проведе на 12 март 2014 г. от 11:00 ч. в залата на информационния център на РИОСВ – Благоевград, ул. „Свобода“ №1.

eXTReMe Tracker