Share |

Започва регистрацията за регионалното състезание „Евроскола“ в Благоевград

Всички ученици от училища от областите Благоевград, Кюстендил и Перник, които искат да се включат в състезанието, трябва да заявят участие до 13,00 часа на 4 април 2014 година.

Информационното бюро на Европейския парламент в България организира регионално състезание за училища от областите Благоевград, Кюстендил и Перник за участие в програмата „Евроскола“ на Европейския парламент.

Състезанието ще се състои в гр. Благоевград на 12 април 2014 г.. Отборите, класирани на първите места, ще получат за своите училища дати за участие в програмата „Евроскола“ в Страсбург за второто полугодие на 2014 г.

Отборите ще се състоят от 5-ма ученици, които трябва да бъдат ръководени от един учител. Преподавателите няма да участват в самото състезание и да се намесват в подготовката и представянето на учениците си.

Информационното бюро на Европейския парламент в България възстановява транспортните разходи до Благоевград и обратно на учениците от област Кюстендил и област Перник, както и на тези от съседни на гр. Благоевград населени места и общини. — само и единствено билети за влак или автобус. За целта, те трябва да представят на място оригинали и ксерокопия на билетите си. За всякакви въпроси относно възстановяването на транспортните разходи моля своевременно и преди закупуването на билетите да се обръщате към Мила Коралова на тел. 02 985 35 45 или mila.koralova@europarl.europa.eu

Въпросите в състезанието ще бъдат по текущи теми от национален и европейски интерес с акцент върху предстоящите избори за Европейски парламент през 2014 г.

В състезанието могат да участват ученици на възраст 16—18 години (16-те години могат да се навършат до края на 2014 година) от училища, които не са участвали в програмата „Евроскола“ през 2011, 2012 и 2013 г. и не им предстои участие до края на 2014 година.

Искаме да подчертаем, че доброто владеене на един от трите работни европейски езици — английски, френски или немски — е измежду главните условия за участието на училищата в програмата „Евроскола“ и ще се проверява по време на състезанието.

Молим заявките за участие да бъдат изпратени до 13,00 часа на 4 април 2014 г. на адрес: epsofia@europarl.europa.eu. Имената на участниците в конкретния отбор и на придружаващия преподавател трябва да бъдат изпратени едновременно със заявката за участие.

За повече информация:
http://www.europarl.bg/bg/news_events/media/press-release/pr-2014/march/...

eXTReMe Tracker