Share |

С внасяне на непарична вноска общинските съветници увеличиха капитала на СБАЛО „Св. Мина” в Благоевград

На извънредна сесия, която се проведе днес, съветниците разгледаха четири точки. Капиталът на СБАЛО „Св. Мина” единодушно бе увеличен чрез непарична вноска под формата на сграден фонд и модерна болнична апаратура. В оборудването, монтирано през 2014 г. , влизат компютърен томограф, кобалтов апарат, томографска уредба  и други съвременни уреди за диагностика и лечение на онкозаболявания. Преустройствено-ремонтните дейности в болницата и закупуването на новата апаратура бяха извършени по проект „Ремонт и оборудване на СБАЛО “Свети мина” град Благоевград”, финансиран по ОП “Регионално развитие” за над 6,3 млн. лв.
След изказване във връзка с изразходваните средства по онкоболницата, кметът д-р Атанас Камбитов бе категоричен : „Веднага след приключването на проекта ще бъде направен пълен финансов отчет и ревизия на изразходваните средства”.
Общинските съветници дадоха съгласие кметът да одобри Подробен устройствен план – план за застрояване на местността „Текето”, с. Бучино,местност „Цалините”, землището на с. Българчево и землище на с. Бучино във връзка с изграждане на регионалното депо. Д-р Атанас Камбитов обяви, че на следващата редовна сесия ще бъде внесено предложение за анексиране на концесиите, за да бъдат избегнати всякакви санкции от НАП.

eXTReMe Tracker