Share |

Община Благоевград направи великденски подарък на 20 семейства от кв.„Освобождение”, узакони апартаментите им

Документи за узаконяване получиха три сгради, а четвърта - удостоверение за експлоатация. Документите бяха връчени от служителите на отдел „Строителство” на председателите на ЖСК- та. След 20-годишно ходене по мъките екипът на кмета Камбитов реши успешно проблема на гражданите за няколко месеца.
Отдел „Строителство” към община Благоевград напомня, че в момента тече кампанията по узаконяване на изградените незаконно строежи до 26.07.2003 година. Най-честите случаи на незаконно строителство са обекти, построени без одобрени инвестиционни проекти или без разрешение за строеж, съгласно ЗУТ.
Община Благоевград уведомява гражданите, подали заявления за узаконяване на незаконните строежи, че крайният срок по приключване на процедурите е 26 ноември 2014 година. От отдела по строителство към общината припомнят, че е необходимо технологично време за обработка на документацията и изготвяне на акт на узаконяване.

eXTReMe Tracker