Share |

Дирекция „Национален парк Рила”отбелязва Деня на Земята с разнообразни инициативи

Проведе се екологична игра „Познай къде живея”. Той им показа как се засаждат млади дръвчета и храсти и какви грижи се полагат за тях.
Пред студенти І-ви курс по „Екология и опазване на околната среда” от Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград и ученици от V-ти, VІ-ти и VІІ-ми клас от Шесто Основно училище „Иван Вазов” Благоевград бяха представени презентации за биологичното разнообразие и забележителностите в Национален парк „Рила” и за природните ресурси и екосистемните услуги в защитената територия.
На 22 април 2014 г. (вторник) от 10.00-16.00 часа в Посетителски център – Паничище ще се проведе Ден на отворените врати, по време, на който посетителите ще имат възможност да се запознаят с дейността на дирекцията и природата в парка. Същият ден от 13.30 часа в крайградски парк Бачиново - Благоевград ще се проведе ученически еко-празник. Ще бъдат представени темите „Зеленото богатство на Югозападна България”, „Биологичното разнообразие и забележителности на НП Рила” и „Човекът замърсител и защитник на околната среда”. Ще се разиграе еко-викторина за природата в парка с награди. В него ще участват ученици от ІV клас от Единадесето ОУ „Христо Ботев” Благоевград. Дейността се организира съвместно с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” - Благоевград.
На 23 април 2014 г. от 13.00 часа в Посетителски център – Паничище Д „НП Рила” ще се проведе образователна екологична програма. С презентации и беседи на теми „Географска характеристика и биологично разнообразие в Национален парк Рила” и „Резерватите и природни забележителности в Национален парк Рила” ученици от Професионална лесотехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Банско ще се запознаят с уникалната рилски природа.
Представители на Дирекция „Национален парк Рила” и ученически клуб „Приятели на Национален парк Рила” при ОДК – Благоевград ще се включат в Националното ученическо състезание от V до VІІІ клас „Природата – наш общ дом” в Националния дворец на децата – София. Участието на парковата дирекция е за втора поредна година като 2013 г. Ученически клуб „Приятели на Национален парк Рила” при ОДК – Благоевград бе отличен с второ място в екологичното състезание.
Кампанията по повод Деня на Земята ще завърши на 25 април 2014 г., когато от 10.30 часа експерти от Д „НП Рила” ще изнесат презентации за опазване и управление на Националния парк и предоставяне на екосистемни услуги в защитената територия с участието на студенти по „Екология и опазване на околната среда” от ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград.
Отбелязването на Деня на Земята, през 2014 г. има за цел да допринесе за създаването на устойчиви общности чрез своята глобална тема за годината: „Зелени градове” и приобщаването на повече млади хора към нея.

eXTReMe Tracker