Share |

РИОСВ – Благоевград активно се включва в инициативата „Да изчистим България за един ден“

В деня за почистване 26 април общо 25 служители на РИОСВ- Благоевград и Регионална лаборатория към дирекция Аналитична дейност в ИАОС, ще чистят терените в близост до административната сграда на РИОСВ, между ЗМК и сградата на„ЧЕЗ-България“АД, както и терена в посока ПГИ „Иван Илиев“.
До този момент участие в почистването на терените са заявили и над 20 доброволци - ученици и преподаватели в Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ и VIII СОУ „Арсени Костенцев“ – гр. Благовеград.
Чували и ръкавици за участниците и доброволците ще се раздават на 26 април /събота/ от 09:30 ч., пред сградата на РИОСВ - Благоевград, ул. „Свобода“ №1. Събраните отпадъци ще бъдат натрупани до контейнерите от съществуващата точка за събиране на битови отпадъци, на ул. „Свобода“ №1.
Всеки може да се включи в кампанията и чрез почистване на района, в който живее. До края на работния ден на 25 април чували и ръкавици ще се раздават в сградата на Об. А - Благоевград, а на 26 април от 8 до 10 часа - във фургоните на „Биострой“ ЕООД, намиращи се на кръгово кръстовище до бившия ЗМК, кръстовището на ул. „ Сергей Румянцев“ и „Васил Априлов“ /Владишкото/, пред спортната зала в ж.к. „Запад“ и срещу РУМ в кв. „Струмско“.
На 26 април на Зеления телефон в РИОСВ – 073/88 51 60 /от 9 до 14ч./ и на мобилен 0886 199 086 /от 14 до 19ч./ гражданите ще могат да получат компетентен отговор от експерти по управление на отпадъците на всички въпроси, свързани с вида на отпадъка и местата, на които може да бъде депониран, или предоставен за разделно събиране и оползотворяване. За поръчка на сметоизвозен автомобил за територията на община Благоевград дежурните телефони са са:  0896 831 660; 0896 831 663.

eXTReMe Tracker