Share |

Благоевград с Консултативен съвет по туризма

Съветът се учредява съгласно Закона за туризма и ще работи като активен обществен орган, който подпомага администрацията и Общинския съвет при взимането на важни за туристическата индустрия решения. Първата среща откри кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов, който заяви, че туризмът е сред основните приоритети на общината. „Полагаме всички усилия да насърчим и развием фестивалния туризъм и да започнем традиции и при поклонническия туризъм”, каза кметът д-р Атанас Камбитов.
От месец май до края на годината програмата на общината е наситена с културни събития, които ще доведат и голям брой туристи в Благоевград. Мероприятията са част защитата на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата. Цялата информация за предстоящи събития, туристически дестинации, история на града, обекти с особено културно и историческо значение ще може да бъде намерена в първия за Благоевград Културен информационен център. Той ще отвори врати за празника на града – 24 май.
Консултативният съвет по туризъм ще включва представители от общинска администрация, директора на Регионалния исторически музей Христина Цонева и зам.-директора Илия Гоцков, председателя на регионалното сдружение на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Румен Калайджиев, туроператора Здравка Чимева, доц. д-р Мария Станкова – Съвет по туризъм, Павел Иванов – председател на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Благоевград, проф. Мария Кичева- ръководител Катедра по туризъм към ЮЗУ „Неофит Рилски”, Димитър Русков- директор на Национален парк „Рила”, Симана Марковска – председател на „Пирински туристически форум”, Мариела Богданова- Дарик радио, Ивайло Златанов- Комисия по младежта, спорта и туризма в Общински съвет- Благоевград. Предстои съставът на Консултативния съвет да се разшири, като в него участие ще вземат всички заинтересовани представители на туристическия бизнес в Благоевград.
Консултативният съвет по въпросите на туризма ще обсъжда на редовни заседания и одобрява програмата за развитие на туризма на територията на общината в съответствие с приоритетите на общинската стратегия, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и потребности, както и отчета за нейното изпълнение. Съветът ще отправя предложения до кмета на общината д-р Камбитов и ще дава становища по въпроси, свързани с развитието на туризма на територията на общината.

eXTReMe Tracker