Share |

СЮЗО започва проект „Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии”

Общата цел на проекта е да се създадат предпоставки за въвеждане на инновативни модели за развитие на социалните предприятия. Специфичните цели на проекта са: да се изгради мрежа за социално предприемачество в Югозападна България; да се проучи опита и добрите практики на социално предприемачество в Европейския съюз и възможностите за прилагането им в България и да се разработи модел за валидиране и прилагане на иновативни маркетингови стратегии на социалните предприятия.
Първата работна среща по проекта ще се проведе на 30.04 2014 г. /сряда/, от 11.00 часа в х-л «Езерец», гр. Благоевград, ул. «Пейо Яворов» №2, като на нея ще бъде представен проекта, партньорите в него и представителите на целевите групи, които ще бъдат членове на мрежата за социално предприемачество и съответно ползватели на резултатите от проекта – представители на местни власти от областите Благоевград и Кюстендил; регионални власти – Областни управи с административни центрове Благоевград и Кюстендил и териториални структури на АСП в двете области; представители на социални предприятия на територията.

eXTReMe Tracker