Share |

СЮЗО проведе първата работна среща по проект „Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагани на иновативни маркетингови стратегии"

Целта на проета е да се създадат предпоставки за въвеждане на иновативни модели за развитие на социалните предприятия. Специфичните цели на проекта са да се изгради мрежа за социално предприемачество в Югозапада България, да се проучи опита и добрите практики а социално предприемачество в Европейския съюз и възможностите за прилагането им в България и да се разработи модел за валидиране и прилагане на иновативни маркетингови стратегии на социалните предприятия.
Любица Томова – Изпълнителен директор на СЮЗО приветства участниците и представи проекта, партньорите и потенциалните участници в мрежата за социално предприемачество. Обсъди се работната програма и индикативни дати за следващите събития.
На срещата присъстваха представители на целевата група по проекта, а именно местни власти от областите Благоевград и Кюстендил, регионални власти и представители на социални предприятия на територията на двете области.
Партньори по проекта са Сдружение на Югозападните общини и SOCIAL ENTERPRISE COALITION, Великобритания.
Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

eXTReMe Tracker