Share |

Експерти на РИОСВ – Благоевград спасиха ранен щъркел

Екипът на РИОСВ е установил, че щъркелът e от вида Бял щъркел (Ciconia ciconia), възрастен екземпляр, с навехнато крило. Поради невъзможността да лети, той се нуждае от непрекъснати грижи и наблюдение.
Ранената птица е изпратена за лечение в Спасителен център за диви животни на СНЦ Зелени Балкани, гр. Стара Загора, който е единствен в страната със статут на спасителен център за диви птици.
Между 15 и 20 сигнала за пострадали щъркели постъпват всяка година в РИОСВ – Благоевград. Белият щъркел е защитен вид и включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие. Законът забранява улавянето, унищожаването или обезпокояването на екзепляри от вида бял щъркел, а нарушителите подлежат на санкция в размер от 100 до 5 000 лв.

eXTReMe Tracker