Share |

ОДБХ- Благоевград предприема превантивни мерки за овладяване на тазгодишната популация на скакалци в областта

Инспекторите от отдел „Растителна защита“ към ОДБХ- Благоевград, на база маршрутни проверки, установиха вече начално излюпване на марокански скакалци в общините Петрич и Струмяни.
Очаква се, в резултат на получените от кметовете данни, своевременно да се установи появата, плътността и площите със скакалци. Инспекторите от отдел „Растителна защита“, след извършване на инспекции на място, ще издават съответните предписания на земеделските стопани за средствата и начините, с които навреме да се овладеят популациите на вредителите.

eXTReMe Tracker