Share |

Ралица Калинова е новият председател на борда на директорите на МБАЛ - Благоевград

В 13:00 часа беше постигнат кворум.На събранието присъстваха, освен представители на Министерство на здравеопазването и такива на Община Благоевград, представлявана от д-р Чилев и Община Петрич, представлявана от г-жа Мантарлиева. Промените, които се гласуваха са за смяна на председателя на борда на директорите. Сегащният председател Нелия Димитрова Мекушинска – Въндева се променя с г-жа Ралица Калинова.

eXTReMe Tracker