Share |

След 20 години бездействие: Проблемът с незаконното строителство в кв. „Освобождение“ решен завинаги

След повече от 20 години проблемът с незаконното строителство в благоевградския квартал „Освобождение“ намери своето трайно решение. След двугодишни усилия на екипа „Камбитов“ 21 сгради вече са узаконени и пред стотици семейства в града не стои опасността от събаряне на домовете им. Едно от последните решителни действия на общинската администрация бе с одобрението на Общински съвет да се издават актове за узаконяване, дори когато собствениците нямат достатъчно средства за дължимите такси. По този начин се елиминира възможността сградите да не бъдат узаконени поради липса на средства. Гражданите ще получат документи за собственост на своите жилища, а дължимите средства ще могат да разсрочат. След издаване на съответните документи гражданите могат да разсрочат задълженията си за 3 месеца.
41 са сградите, които попадат в обхвата на новата наредба, като срокът за приключване на процедурите за всяка от тях остава посоченият от закона 26 ноември 2014. Засегнатите жилища са строени в периода 1988-1993 година и остава неясно защо през това време не са взети мерки за определяне на техния статут. Неясно е и защо четири кметски администрации преди д-р Камбитов са си затваряли очите за този проблем и са допуснали стотици семейства да се изправят пред реалната опасност жилищата им да бъдат съборени.
След взетите мерки в облекчение на гражданите важна стъпка остава те да предоставят всички необходими документи на експертите от общината преди изтичането на крайния срок - 26 ноември 2014 година. На всеки отделен случай се оказва индивидуално внимание, като засегнатите собственици могат да получат точна информация и съвети от общинските специалисти за това какви документи са необходими и на какви условия трябва да отговарят.

eXTReMe Tracker