Share |

Работна среща в МБАЛ - Благоевград

„Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград”, бе домакин на междуобластна работна среща между представителна извадка на регионалната колегия от управителния съвет на „Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи” (БАПЗГ) от всички болници в Област Перник и старшите сестри на всички отделения на „МБАЛ – Благоевград”.
Срещата проведене днес 27.06.2014г, бе за обмяна на опит в подобряването на качеството на здравни грижи и постигане на възможно най-безопасна работна среда.

eXTReMe Tracker