Share |

Лятна фиеста за учениците в Симитли

Богата и пъстра програма през цялата лятна ваканция е подготвила община Симитли за всички ученици. Велопоходи, виртуални пътешествия, спортни състезания, работа като доброволец са само част от палитрата от занимания. Лятната фиеста стартира на 3 юли с велопоход „Аз се движа безопасно”.
Читалището в Симитли ще направи едно виртуално пътешествие по света на 10 юли. На 17 юли ще се проведе поход до параклиса „Св. Мина”, където ще бъдат разисквани правата и задълженията. Спортни състезания за малки и големи в двора на училището са предвидени за 24 юли. На 31 юли под надслов „Различни, но заедно” ще бъдат посетени Центровете за настаняване от семеен тип.
През август организаторите също предвиждат интересни занимания. Работа като доброволец „Помогни на приятел в нужда” ще се състои на 7 август. Велопоход до Арт - къща в с. Черниче е планиран за 14 август. Посещение на храма в Симитли и как да се държим в храм на 21 август, а за края на август е предвидено „Лято с усмивки на плажа”. Мястото на тръгване е от двора на училище СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр.Симитли в 9:00 часа.
Отговорници са служител от общинска администрация гр.Симитли, училище СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” Симитли, Читалище “Св. Климент Охридски”, отдел “Закрила на детето” и Детски парламент.
За поредна година общинска администрация разработва програма, част от стратегията за здравословно развитие на младежта в Симитли, в която всеки ученик може да оползотвори максимално лятната ваканция.

eXTReMe Tracker