Share |

„МБАЛ – Благоевград” е осигурила необходимите кадри в отделението по Хемодиализа

Сключени са необходимите договори със здравната каса, както и договорите за лекарства и консумативи, които са необходими за работа на отделението.
Осигурен е договор за превоз на пациентите, което гарантира тяхното своевременно лечение. Направен е необходимия график за лечение, съобразно нуждите им.
Ръководството на лечебното заведение призовава, пациентите да запазят спокойствие, тъй като за тях ще се грижат добри специалисти и ще имат качествена, достъпна и своевременна медицинска помощ.

eXTReMe Tracker