Share |

Четири фирми в конкуренция за доставка на контейнери за битови отпадъци в Благоевград

Четири фирми са подали документи в обявения срок за доставяне на съдове за битови отпадъци и градски кошове в Благоевград. Председателят на комисията Мила Янева- Миндова обяви днес постъпилите документи на фирмите ВРЗ “Вола Еко” ЕАД, „Рила Ес Ен Ем” ООД, „Мева България” ЕООД и „Елпида Еко” ЕООД. Наддаването е по четири позиции:
Първата е за доставка на 1 000 контейнери за битови отпадъци с обем 0,11 м3 (110 л.). Втората е за доставка на 200 контейнери за отпадъци с обем 1,1 м3 (1100 л.). Третата е за доставка на 30 контейнери за отпадъци с вместимост 4 м3(4000 л.). За позиция 4- „Доставка на градски кошчета за открито – 100 бр.” нямаше постъпили оферти.
Изборът на изпълнител на поръчката за доставка на съдове за битови отпадъци и градски кошове за нуждите на община Благоевград ще продължи с процедура за отваряне на ценовите оферти. Критерият за оценка на комисията, освен прецизни документи, е «икономически най- изгодната оферта».

eXTReMe Tracker