Share |

Проверяват проводимостта на река Благоевградска Бистрица

Със заповед от 21.08.2014 г. областният управител Димитър Димитров назначи междуведомствена комисия с представители на: Областна администрация Благоевград; Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград; Басейнова дирекция Западнобеломорски район; Областно пътно управление – Благоевград; Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград; Регионална дирекция на горите – Благоевград; Национален парк „Рила“.

Комисията ще се събере на 26 август 2014 г. в 9.00 часа, зала 48, ет. 4 на административната сграда на Областна администрация Благоевград, след което ще извърши проверка на проводимостта на река Благоевградска Бистрица в участъците, които са извън границите на урбанизираната територия до водохващането преди х. Македония.

Направените констатации от проверката ще се отразят в протокол, който ще се представи на областния управител за утвърждаване.

С уважение,

eXTReMe Tracker