Share |

„Юлен“ АД без екосертификат за ски зона Банско

Съдът окончателно потвърди отказа на екоминистерството да издаде екосертификат на „Юлен“ АД за ски зона Банско

Окончателно решение на Върховния административен съд от 18 февруари 2015 г. по дело 13995/2014, потвърди отказа на екоминистерството да регистрира концесионера на ски зона Банско „Юлен“ АД по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит EMAS съгласно европейския Регламент № 1221/2009. Делото бе инициирано през 2014 г. след жалби на министерството и екологични организации срещу скандално решение на съдия Андрей Икономов.

Отказът на министерството да издаде екосертификата по EMAS се позовава на забраната в регламента да се сертифицират фирми, за които има информация, че нарушават екологичното законодателство.

В своето решение съдът прави задълбочен анализ на прилагането на европейския регламент по EMAS и установява, че "по делото са налице доказателства за извършени от "Юлен" АД нарушения, установяващи трайна тенденция към неспазване на нормативната уредба по околна среда", която не позволява издаването на екосертификата по EMAS. Според съда доказателства за нарушенията са данните в наказателни постановления, заключителни актове от проверки на прокуратурата, сигнали за нарушения от неправителствени екологични организации, становища от контролните органи по околна среда, както и публични доклади на Сметната палата.

Липсата на готовност за сертифициране на ски зона Банско по EMAS е обоснована от съда и с наличието на данни за "негативни екологични последици от нарушенията, изразяващи се включително и в постановяване по случая на Решения № 34 COM.7B.19 и № 34 COM.8B.5 от 2010 г. на Комитета по световно наследство към ЮНЕСКО за изключване на територията на ски зона "Банско" от обекта на световно наследство, поради увреждане на уникалната му природозащитна стойност в резултат на строителството на ски-писти, ски-съоръжения и съпътстваща инфраструктура, чието продължаване съставлява критична заплаха за обекта".

С решението на съда се слага край на два поредни опита на концесионера в ски зона Банско да получи екосертификата по EMAS, позовавайки се на декларациите на сертифициран екип от важни европейски специалисти. За целта „Юлен“ АД са платили на Lloyd's Austria, University of Applied Sciences bfi Vienna.

Благодарение на твърдата позиция на екоминистерството в този случай, държавата не допусна безпринципно и безотговорно използване на европейския регламент за прикриване на дългогодишните нарушения на един концесионер в сърцето на Национален парк Пирин, който е изключителна държавна собственост.

eXTReMe Tracker