Share |

Дирекция „Национален парк Рила“ представи информационни и образователни материали

Дирекция „Национален парк Рила“ представи по време на пресконференция пакет от информационни и образователни материали, събрали биоразнообразието, специализираните маршрути и характерните ландшафтни форми на Националния парк и резерват „Риломанастирска гора”. Представените дейности са част от изпълнението на проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила I-ва фаза“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Участие в събитието взеха д-р Стефан Кирилов и г-жа Николина Георгиева – експерти в дирекция Национален парк „Рила“, г-н Димитър Желязков – ръководител отдел „Програми и проекти“ във фирмата-изпълнител на представените дейности, представители на медиите и граждани.
До края на месец октомври дирекция „Национален парк Рила“ ще разполага с 3-D модел презентация на защитената територия, информационни, образователни и рекламни материали за Парка и резерват "Риломанастирска гора" на български и английски език и експозиции и интерпретативни модули и табла. Чрез изработения 3-D модел презентация Национален парк „Рила“ и резерват „Риломанастирска гора“ ще станат разпознаваеми от широката общественост чрез своето биологично разнообразие, ландшафт и различни туристически обекти и атракциони, коментира Димитър Желязков. Моделът ще бъде достъпен в интернет. Потребителите могат да използват интерактивната презентация както за запознаване с биоразнообразието и забележителностите на Национален парк „Рила”, така и като туристически гид.
Освен това, поредица от листовки, дипляни, плакати по различни теми, методически ръководства, карти, туристически пътеводител и други образователни и рекламни материали ще дават пълна информация за Национален парк „Рила“. За първи път ще бъдат издадени и и книги и сборници за растенията, гъбите и животните в Парка. Материалите ще дават полезни съвети към посетителите, правилата за поведение в защитената територия, опазването на биоразнообразието и неживата природа, както и зонирането на Парка като инструмент за неговото управление. Постоянни експозиции, интерактивни модули и табла в посетителските центрове на НП „Рила“ пък ще популяризират отличителни видове като кафява мечка, дива коза, рилска иглика и глухаря, както и характерни ландшафтни форми, представителни за Национален парк „Рила” и резерват „Риломанастирска гора”. Специално изработен филм, носещ посланието „Това е Национален парк Рила“ също ще представя защитената територия.
Общата стойност на проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила I–ва фаза“ е 17 609 845,96 лв. Средствата от Европейския фонд за регионално развитие са в размер на 14 968 369,07 лв. и 2 641 476,89 лв. национално съфинансиране. Всички дейности по проекта трябва да приключат до 31.10.2015 г.

eXTReMe Tracker