Share |

„Да запазим децата-те са нашето бъдеще“-проектно предложение на ОДЗ „Радост“, гр. Разлог и ДГ „Гоце Делчев“-Община Пробищип, Македония

Проектното предложение е по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Македония 2014-2020. Със стартирането на проекта се цели извършването на ремонтни работи в три детски градини-две в Пробищип и ДЯ и ДГ „Снежанка“ в с. Баня.
От българска страна чрез ремонтните дейности ще бъде направена топлоизолация на външните стени на детското учебно заведение в с. Баня, радиаторите ще бъдат подменени, а баните и тоалетните ремонтирани. „След ремонтирането на спалните помещения и помещенията за игра, се насочваме към подобряване на енергийната ефективност на баните и тоалетните в детската ясла и градина, с което да се подобрят цялостно условията в сградата“-сподели инж. Красимир Герчев, кмет на Община Разлог.
Проектното предложение е по Приоритетна ос 1 за опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район.

eXTReMe Tracker