Share |

Конференция на тема „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 година“ се проведе в Община Благоевград

Регионална конференция на тема „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 година“ се проведе в зала „22 септември“ на Община Благоевград.
Областен информационен център Благоевград се включи като съорганизатор заедно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) като част от националната инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в подкрепа на бизнеса: „УСПЕШНИ ЗАЕДНО“.
Областният управител Бисер Михайлов, зам.-кмета на Община Благоевград – Янко Янков и Виктор Христов, представител на Изпълнителната агенция приветстваха аудиторията от представители на малкия и среден бизнес, НПО и бизнес организации от Югозападен район за планиране, като изразиха готовността на институциите да оказват необходимата административна подкрепа и съдействие на бизнеса от региона. Ирена Бойновска, национален координатор на евродепутата Ева Паунова, представи видеообръщение до конференцията от г-жа Паунова и изрази от нейно име готовност за съдействие при кандидтстване на фирми от региона по хоризонталните програми на ЕК.
В рамките на информационното събитие Владимир Пенов, експерт в отдел „Комуникация и повишаване конкурентоспосбността на МСП“ в ИАНМСП представи дейността на Агенцията, както и актуални мерки в подкрепа развитието на местния бизнес с цел намиране на външни пазари и партньори.
Янислава Вангелова, експерт в ОИЦ Благоевград запозна присъстващите с възможности за финансиране на проекти на бизнеса от Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2016 г.
По време на срещата беше представена новата програма на ИАНМСП и „Майкрософт България“ – „Модерният бизнес“, насочена към инвестиране в по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса за малките и средни предприятия. Акцент беше поставен върху предимствата, които Office 365 предоставя – бизнес имейл, възможности за онлайн срещи, за организиране на частни социални мрежи и съвместна работа от разстояние.
Представени бяха също финансови инструменти в подкрепа на малкия и среден бизнес, както и възможностите за кандидатстване на бизнеса с проекти по Националния иновационен фонд.
Срещата завърши с дискусия, в която представителите на бизнеса имаха възможност да зададат своите въпроси, да споделят мнения за това какво е необходимо за да се подобри във връзката: институции - местна власт - образователни институции - бизнес.
При закриването на конференцията Веселина Велчева, регионалния координатор на ИАНМСП за ЮЗР обяви, че след поредицата от срещи проведени досега в различните областни градове и в отговор на проявения от бизнеса интерес, е взето решение да бъде проведено последващо конференцията събитие, посветено на насърчаване на инвестициите в регионите.

eXTReMe Tracker