Share |

Национален парк „Рила“ почита паметта на Мими Праматарова

В местността Яворова поляна над с. Говедарци днес, дирекция „Национален парк „Рила“ организира инициатива в чест на 60-годишнината от рождението на Мими Праматарова – първият директор на НП „Рила“. Мястото на събитието е ботаническият маршрут „Приятели на растенията“, който тръгва от Яворова поляна в чест на Мими Праматарова, за нейната сърцатост и професионализъм в защитата на природата. През 2006 г. на една от скалите на първата по рода си специализирана ботаническа пътека в България е открита паметна плоча, за да може всеки посетител да научи за „Царицата на Рила“.

За участие в инициативата са поканени представители на МОСВ, дирекциите на Националните паркове „Пирин“ и „Централен Балкан“, РИОСВ-Благоевград, кметове на общини и кметства от района на парка, представители на природозащитната общност в България, научни, образователни и културни институции, неправителствени организации, медии.

Събитието ще открие директорът на Национален парк „Рила“ – Красимир Андонов. Поканени са представители на сдружение „Природен фонд“, фондация „Информация и природозащита“, Национален доверителен ЕкоФонд, фондация „Рила планина“ и партньори на парка. Проф. Димитър Пеев, автор на ботаническия маршрут ще представи специализирания маршрут, като участниците ще имат възможност да посетят и паметната плоча на Мими Праматарова в местността Големия мост.

Дирекцията на НП „Рила“ е отпечатала паметна брошура „Ботанически маршрут Приятели на растенията – Мими Праматарова“.

Мими Праматарова е родена на 4 юни 1956 г. в Благоевград. От 1976 до 1981 г. учи биология в Софийския университет. Специализира екология и опазване на растителността и флората. От 1981 до 1990 г. е биолог в Национален парк „Пирин“. През тези години тя създава изключително богат хербарий за Националния парк, който и сега се поддържа и е в основата на информацията за управлението на парка. От 1990 до 1996 г. Праматарова е главен експерт по биологичното разнообразие в Районната инспекция по околна среда в Благоевград. Участва активно при подготовката и обявяването на Национален парк „Рила”. От 1996 г. до края на живота си Мими Праматарова е директор на Национален парк „Рила”. Тя създава институцията, набира експертите и подготвя първия План за управление на парка. Мими Праматарова възприема всяка новаторска идея и се стреми към прилагане на най-съвременните принципи на природозащитата и модели за управление на защитените територии. В този период тя истински и в дълбочина разбира най-важното – да приложи непоколебимо принципа за широко участие при управление на парка. Привлича партньори и печели поддръжници. Със своята работа Праматарова увлича колегите си и става пример за управителите на други защитени територии.

eXTReMe Tracker