Share |

Освежаване на детските съоръжения в Разлог

Община Разлог започна подмяна на детските съоръжения в детските градини и парковете в града и населените места. Със затоплянето на времето детските съоръжения започват да се експлоатират все по-често, а през изминалите зимни месеци неминуемо са претърпели ерозия и захабяване до определена степен. До края на месец април Община Разлог ще смени пясъка в пясъчниците в детските градини и детските площадки в парковете.

Ремонтът на двора в ДГ „Детелина“, гр. Разлог продължава. Ще бъдат изградени две нови пързалки, две люлки и сенници. Тече ремонт и в ДГ „Ален мак“, като в двора на детското заведение бяха премахнати бетоновите основи на старите детски съоръжения, които представляваха опасност за здравето на децата. В същата детска градина ще бъде поставен и нов пясъчник.

Усилията на кмета на Община Разлог инж. Красимир Герчев и цялата администрация са насочени към опазването на децата на града и населените места. Предстоят още ремонти на детски съоръжения и поставяне на нови такива на местата, където има нужда.

eXTReMe Tracker