Share |

Нова детска площадка в ДГ №1 „Ведрица“

Днес символично бе прерязана лентата на новата детска площадка в детска градина №1 „Ведрица“. Изграждането на детската площадка е по проект „Обичам природата- и аз участвам“ в рамките на национална кампания „за чиста околна среда- 2017 г.“

Теренът на новата детска площадка е подходящ за обучение в природна среда. Оборудван е с маси и пейки, които подпомагат извършването на дейността. Има зона за игри и спорт с ударопоглъщаща настилка, където децата да се забавляват. Изградена е и зона за труд в природна среда, където децата ще имат възможност да се грижат за растителността в обособената зона. Оформеният сектор за познавателна дейност през есенно-зимния сезон е спрямо изискванията на съвременните тенденции в образованието. Обучението продължава през идния сезон на закрито чрез интерактивни средства в зоната за познавателна дейност.

Целта е създаване най- добри условия за развитие на детето като творческа личност с висока култура и интелект, с изразено гражданско съзнание и поведение, в съответствие с европейските ценности, чрез прилагане на иновационни модели на педагогическо взаимодействие. По повод откриване на новата детска площадка, децата от ДГ „Ведрица“ представиха и богата музикално-танцова програма.

eXTReMe Tracker