Share |

Общинският съвет Благоевград бламира кмета Атанас Камбитов

На проведеното днес извънредно заседание на Общински съвет Благоевград, местните парламентаристи не приеха с 19 гласа „за“, 7 „против“ и 7 „въздържал се“, предложението залегнало като единствена точка в дневния ред.

С приетото решение, на кметът на общината, д-р Атанас Камбитов, не се дава съгласие и не се упълномощава да гласува позицията на общината по предвидения дневен ред в предстоящото редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград, насрочено за 21.02.2018 г. (сряда) от 11:00.

От състоялите се дебати в залата стана ясно, че в инвестиционната програма на Асоциацията по ВиК за община Благоевград са предвидени както следва:
- за ремонт и реконструкция на ВиК мрежа- 318 хиляди лева;
- за поддръжка и ремонт на пречиствателна станция за питейна вода- 104 хиляди лева;
- за ремонт и реконструкция на ВиК съоръжения- 54 хиляди лева;
- за пречистване на отпадъчни води- 134 хиляди лева.

Преди гласуването на основното предложение не бе прието и предложението на общинския съветник Гергана Янчева, да се упълномощи кметът Камбитов да гласува по точка I.4. и I.5 от предстоящото заседание с „ въздържал се“ . Тези точки касаят одобряване на предложената от „ВиК“ ЕООД - Благоевград Обобщена и Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост, които да гарантират поетапно изпълнение на задължителното ниво на инвестициите за целия срок на договора, сключен между Асоциация по ВиК Благоевград и „ВиК“ ЕООД – Благоевград.

Против предложението на кмета гласуваха съветниците Милан Богдански, Антон Асиски, Гергана Янчева, Владимир Елезов, Кирил Ваклинов, Валери Смиленов, Злата Ризова. С „въздържал се“ гласуваха Андон Тодоров, Цветозар Балабанов, Янка Шейтанска, Александър Стойков, Калоян Ханджийски, Сашо Милчев и Георги Васев.

eXTReMe Tracker