Share |

Кметът Камбитов се опитва да спре бламирането си от Общински съвет с извънредна сесия

Заместник-кмет по икономика и финанси на Община Благоевград Иво Николов, оправомощен от Кмета на Община Благоевград връща за ново обсъждане Решение № 21 на Общински съвет Благоевград като незаконосъобразно и нецелесъобразно.

Припомняме,че с въпросното решение съветниците не дадоха съгласие и не упълномощиха кметът на общината Атанас Камбитов, да гласува от името на общината в предстоящото редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград, насрочено за 21.02.2018 г. (сряда) от 11:00.

Тогова против предложението на кмета гласуваха съветниците Милан Богдански, Антон Асиски, Гергана Янчева, Владимир Елезов, Кирил Ваклинов, Валери Смиленов, Злата Ризова. С „въздържал се“ гласуваха Андон Тодоров, Цветозар Балабанов, Янка Шейтанска, Александър Стойков, Калоян Ханджийски, Сашо Милчев и Георги Васев.

Извънредното заседание на Общински съвет - Благоевград ще се проведе на
16 февруари 2018 г./петък/ от 09.30 ч. в зала „22-ри септември“.

eXTReMe Tracker