Share |

26 години от обявяването на НП „Рила“ за защитена територия

Завършиха „Дните на Национален парк Рила“ с тържествена церемония в зала „22 септември“ в Благоевград. Те бяха организирани по повод 26-годишнината от обявяването на парка за защитена територия. В тях се включиха над 800 деца, ученици, студенти, клубни форми, както и специалисти и гости от страната. През изминалата седмица дирекция НП „Рила”, Община Благоевград, Регионален исторически музей – Благоевград, РТВЦ – Благоевград, Регионално управление на образованието – Благоевград, Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, проведоха поредица от събития - образователни екологични програми, екозанимания, приключенски работилници, изложби, детска театрална постановка и дни на отворените врати.

На заключителното събитие, открито от Красимир Андонов, директор на дирекция НП „Рила“, бе представен юбилейният филм „Национален парк Рила и зоната на вечните снегове“, отразяващ реалната контролно-охранителна и оперативна дейност, научните изследвания и мониторинга, както и интерпретативните и образователни екологични програми, които извършват служителите на дирекция НП „Рила“. За официалната церемония бе подготвена музикално-художествена програма с изпълнения на творци от две поколения. Събитието завърши с представяне на експозиция под надслов „Национален парк Рила - ретроспекция“, показваща богатата история на парка от създаването му до днешни дни. Фото-изложбата не само популяризира дейността на парковата дирекция, представя защитената територия, но и повишава природозащитната култура на населението.

На церемонията бе обявен литературния конкурс „Национална награда за природозащита Мими Праматарова 2018“ на тема „Климатът се променя. Променят ли се хората?“, който се провежда за 12-та поредна година от Национален доверителен екофонд, НП „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс”.

eXTReMe Tracker