Share |

Новини от "Благоевград"

Заявител ще получи финансова помощ в размер на 4 231,59 лв.

Решението бе взето по предложение на Кмета на Община Благоевград и на Комисията по социална и жилищна политика /КСЖП/.

Ваксините ще се заложат на 3 ваксинални кампании, като първата е планирана за 30 и 31 юли 2011г.

1 126 432.66 лв. безвъзмездна помощ от ЕС вложи община Благоевград в преобразяването на сградата на бившето Х-то училище.

Общината кандидатства по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

Общинските съветници одобриха анализа на правното състояние, приватизационната оценка и информационния меморандум на дяловете в Общинска банка АД, собственост на Община Благоевград.

10 000 лв. ще бъдат вложени в изграждането на основата преди полагането на изкуствената трева на мини игрището за футбол в двора на Пето СОУ “Георги Измирлиев”.

Съветниците упълномощиха кмета в срок от един месец от влизането в сила на днешното решение да подпише договора за концесия

Най-добрите математици от цял свят ще решават задачи в Американския университет в България (АУБ).

Кирил В. пострада към 4.30 часа тази сутрин, след като падна от 3-метрова височина на главата си.

От 18 до 22 юли са извършени 174 проверки в обекти за производство, съхранение и търговия на хранителни продукти на територията на област Благоевград.

eXTReMe Tracker