Share |

Новини от "Благоевград"

Община Благоевград подаде проектно предложение за благоустрояване на градска среда на 1 юли 2016 г. в Междинно звено и с това изпълни условието за кандидатстване по процедурата на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Кметът д-р Атанас Камбитов взе участие в среща, на която бе обсъдена необходимостта от извършване на реформа във ВиК сектора.

Община Благоевград бе отличена с „Първо място“ за проект, след заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Македония.

156 ученици от 15 страни посрещна Американският университет в България.

Три дни предсрочно завърши предвиденият ремонт на осветлението на тунел „Железница“, при 370-ти километър от път I-1 (E-79).

Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов и Бисер Инчовски, управител „Централизирани дейности“ на „Lidl”, направиха първа копка на магазин от веригата в Благоевград.

На 21 юни се проведе поредното занимание от Лятната детска музейна школа на тема „Българската книга – глаголица и кирилица“.

Започна ремонтът на осветлението на тунел „Железница“ при 370-ти километър на път I-1 (E-79) София - Кулата.

Община Благоевград ще направи повторна дезакаризация на зелените площи в града.

С поредица от събития Дирекция „Национален парк Рила“ популяризира уникалната природа на най-големия национален парк в България сред ученици от Благоевград.

Агенцията по обществени поръчки извърши поредна проверка по сигнал на „Галчев инженеринг“ срещу Община Благоевград.

Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов ще направи първа копка на новия хипермаркет от веригата „Лидъл“ в България.

„Музей на колела“ гостува в Благоевград за трета поредна година.

Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов организира курбан за здраве и благоденствие на всички жители и гости на общината.

Министерство на регионалното развитие и благоустройство одобри за финансиране проект с наименование„Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020”.

Община Благоевград внесе за одобрение трето проектно предложение в Междинното звено - „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград“.

Започват заниманията за деца през лятото в Благоевград.

Община Благоевград ще бъде домакин на Годишните музикални награди на БГ радио за четвърта поредна година.

Община Благоевград спечели проект с наименование „Техническа помощ за реализацията на Инвестиционната програма на Община Благоевград” по бюджетна линия BG16RFOP001-8.001-0019, процедура № BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”.

Иновативно мобилно приложение показва актуални събития, информация и забележителности от Благоевград.

Десетки ученици от благоевградски училища се включиха в инициативата „Чети с мен“, която се провежда за трета поредна година в Благоевград.

Община Благоевград и Регионален исторически музей посрещнаха официална делегация от Южна Корея.

Община Благоевград бе домакин на първи епизод на на „БОШ ФЕНС РОУДШОУ 2016“.

Владимир Борачев и Владимир Гюров ще дискутират предизвикателствата, мотивацията и щастието на лекция в София.

eXTReMe Tracker