Share |

Новини от "Благоевград"

Над 400 математици от цял свят ще мерят сили в Американския университет в България (АУБ).

При теренни наблюдения извършени от екип на ДНП „Рила“ беше установено ново находище на европейски лалугер в района на Каменити връх на 2400 м н. в. на територията на Национален парк „Рила“.

Комисията се създава на основание чл. 143, ал. 3 от Конституцията на Република България, чл. 32, ал. 1, чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 6 от Закона за администрацията и във връзка с инициативата на Министъра на вътрешните работи за създаване на Местни комисии за обществен ред и сигурност.

Успешно завършиха дейностите по проект „Мерки за предотвратяване на наводнения на реките Брегалница и Бистрица”, който се реализира съвместно от Община Благоевград и община Делчево, Република Македония.

В местността Яворова поляна над с. Говедарци, дирекция „Национален парк „Рила“ проведе инициатива в чест на 60-годишнината от рождението на Мими Праматарова – първият директор на НП „Рила“.

Изложбата „симБиотично”, посветена на Атанасовско езеро продължава своето дълго и вълнуващо пътуване из България.

Нови 60 млади патици ще обитават езерото на парк “Бачиново“ в Благоевград

30 нови дървета ще бъдат засадени около кръговото кръстовище на бул. „Джеймс Баучер“ на мястото на премахнатите такива и няма да бъде обособена „синя зона“ в района, заяви на извънредна сесия на Общински съвет- Благоевград кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов.

Отказът на община Кресна да участва във ВиК асоциацията води до забавяне на целия процес и област Благоевград няма да може да усвои каквито и да било средства по европейски програми. Това заяви кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов по време на извънредно заседание на Общински съвет – Благоевград, което се проведе в зала „22 септември“.

Представители на бизнеса от Пиринско пристигнаха в Благоевград за участие в информационна среща, организирана от Областен информационен център – Благоевград.

Общинските съветници в Благоевград приеха предложението на общинска администрация за поемане на дългосрочен дълг за рефинансиране на съществуващо краткосрочно задължение, поето през 2015 година.

3 090,92 лева са събраните средства по време на благотворителната кампания, организирана от Община Благоевград, в помощ на 1-годишния Кристиян Гусийски.

Министерство на труда и социалната политика одобри проектното предложение „Осигуряване на топъл обяд в Община Благоевград”, подадено от Община Благоевград.

Завършването на магистрала „Струма“ не само ще спаси животи, но и ще подобри икономиката в региона, каза по време на парламентарния контрол Димитър Делчев, народен представител от „Движение България на гражданите“ и секретар на ПГ на Реформаторския блок.

Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов разпореди да бъде извършен спешен ремонт на моста, свързващ алеята с езерото на парк „Бачиново“.

Областният ученически конкурс е посветен на 100-годишнината от смъртта на един забележителен български генерал, който посвещава цялото свое съществование на една дълбоко изстрадана мечта – да види своето Отечество в пределите на свободна България.

В изпълнение на Заповед № РД-144 от 17 март 2016 г. на министъра на околната среда и водите, Дирекция „Национален парк Рила“ предприе необходимите мерки за осигуряване на противопожарна безопасност в защитената територия изключително държавна собственост.

Кметът на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов разпореди да бъдат взети спешни мерки за разрешаване на проблема с трафика в Благоевград.

Община Благоевград внесе четвърто проектно предложение в Междинното звено за одобрение – „Благоустрояване на градската среда”.

Община Благоевград подаде проектно предложение за благоустрояване на градска среда на 1 юли 2016 г. в Междинно звено и с това изпълни условието за кандидатстване по процедурата на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Кметът д-р Атанас Камбитов взе участие в среща, на която бе обсъдена необходимостта от извършване на реформа във ВиК сектора.

Община Благоевград бе отличена с „Първо място“ за проект, след заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Македония.

156 ученици от 15 страни посрещна Американският университет в България.

Три дни предсрочно завърши предвиденият ремонт на осветлението на тунел „Железница“, при 370-ти километър от път I-1 (E-79).

eXTReMe Tracker