Share |

Новини от "Икономика"

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов се срещна днес с ръководството на Националното сдружение на общините в България, за да бъде обсъдено включването на местните власти в електронната система за обмен на документи между администрациите.

„Екофорум за устойчиво развитие”, „Коалиция за климата – България” и редица неправителствени организации се обръщат с призив към народните представители по време на второто четене през тази седмица на Законопроекта за съхранение на въглероден диоксид в земните недра да приемат промени, които да отстранят сериозните пропуски и празноти по отношение защитата на човешкото здраве и околната среда в приетия на първо четене текст.

Работниците на голяма част от тези 59 композиции не подкрепят стачката и са били принудени да спрат, тъй като не работят обслужващите курса по трасето.

По време на заседание на членовете от групата на ЕНП в Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент се състоя дебат с Дачиан Чолош, комисар по земеделие и развитие на селските райони, относно реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП).

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Банско е най-евтината дестинация за ски през сезон 2011/2012 г., според проучване на Post Office Travel Money. Цените в българския курорт са намалели с 5% спрямо миналата година.

Български държавни структури, академичната общност, организации на гражданското общество и частния сектор могат да участват в конкурс за проекти в областта на информационното общество на Международния съюз по далекосъобщенията (ITU).

Официалната церемония е от 13.00 часа в северозападния край на с. Капитан Андреево - в участъка на км 114+100 – км 114+300 на автомагистрала „Марица”.

След няколко дни предстои гласуването и на промени в ръководствата на дъщерните дружества на "Булгартабак" – в "София БТ", "Плевен БТ" и "Благоевград БТ".

Исландското правителство взе решение да предложи на националния си парламент прекратяване на ограниченията за свободно движение на българските работници в Исландия.

Министерството на труда и социалната политика и IBM България подписаха споразумение за сътрудничество в присъствието на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов

Министерството на финансите представи днес за междуведомствено съгласуване и пред социалните партньори законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2012 година.

В откритото си писмо Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” пише, че е безкрайно обезпокоен от финансовото състоянието на образователната система в Република България.

По неофициална информация броят на гръцките фирми у нас е достигнал 8 хиляди.

България не подкрепя въвеждането на нови данъци, тъй като това ще доведе до допълнително данъчно бреме за гражданите и бизнеса в ЕС.

Винопроизводителите в Югозападна България развиват успешен бизнес в условията на икономическа криза.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма час по-скоро трябва да освободи този пост, ако искаме да покажем като държава, че имаме воля да се грижим за развитието на нашата икономика. Това заяви в парламента народният представител от Коалиция за България Румен Петков.

Рекордно понижение на среднопретеглената годишна доходност до 4,40% бе регистрирано на проведения вчера, 19 септември, аукцион за продажба на 7-годишни държавни ценни книжа (ДЦК).

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на юли 2011 г. е отрицателно в размер на 720,5 млн. лв. или 1,0% от прогнозния БВП и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 450,6 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 270,0 млн. лева.

Да се прекрати приватизацията на Булгартабак – за това настояха днес депутатите от ПГКБ Румен Овчаров и Корнелия Нинова.

България не представлява миграционна заплаха за холандския пазар на труда, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Деяна Костадинова на среща с холандска парламентарна делегация в МТСП днес.

След постигането на най-ниската до момента доходност по 10-годишни бенчмаркови ДЦК на проведения на 8 август аукцион, днес Министерството на финансите успешно преотвори емисията седемгодишни ДЦК.

Показателни за стабилното доверие към провежданата от България макроикономическа политика са резултатите от проведения вчера, 8 август, от Министерството на финансите успешен аукцион за продажба на дългосрочни левови ДЦК с оригинален матуритет от 10 години и 6 месеца.

Безработицата през юли е 9,47%, като в сравнение с юни тя намалява с 0,09%, съобщиха от Агенцията по заетостта.

eXTReMe Tracker