Share |

Новини от "Икономика"

В официалното писмо до Агенция за приватизация и следприватизационен контрол се казва, че компанията е взела решение да прекрати по-нататъшното си участие в конкурса за продажбата на 5 881 380 броя акции, представляващи 79,83% от капитала на“Булгартабак - Холдинг” АД, София.

eXTReMe Tracker