Share |

Новини от "Икономика"

Показателни за стабилното доверие към провежданата от България макроикономическа политика са резултатите от проведения вчера, 8 август, от Министерството на финансите успешен аукцион за продажба на дългосрочни левови ДЦК с оригинален матуритет от 10 години и 6 месеца.

Безработицата през юли е 9,47%, като в сравнение с юни тя намалява с 0,09%, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Липсата на производство на суровина, високите международни цени на суровата захар и петрола, както и търговските надценки са основните фактори за резкия ръст на потребителските цени на захарта в България от началото на годината.

В официалното писмо до Агенция за приватизация и следприватизационен контрол се казва, че компанията е взела решение да прекрати по-нататъшното си участие в конкурса за продажбата на 5 881 380 броя акции, представляващи 79,83% от капитала на“Булгартабак - Холдинг” АД, София.

eXTReMe Tracker