Share |

Новини от "Страната и света"

Мирният протест, в края на който за по няколко минути бе блокиран ГП Е-79 се проведе тази сутрин в село Струмяни.

През последните две години благодарение на ефективния социален диалог реализирахме редица важни за страната социални инициативи, каза в началото на срещата министър Младенов.

Радиожурналистът спешно се нуждае от лечение, за което са необходими 30 хиляди лева.

Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз.

Обвинителят обясни, че няма доказателства, които да потвърждават съпричастността на Русинов към смъртта на жената.

По-късно през деня министър Младенов ще участва в кръгла маса за работа чрез агенции за временна заетост.

Част от средствата от неделния тираж са предназначени за реконструкцията на баскетболна площадка в град Калофер, област Пловдив.

Осмият конкурс по тема информационни и комуникационни технологии(ИКТ) към Седма рамкова програма е с бюджет 787 млн. евро.

Два джакпота от над 1 милион лева ще очакват всички участници в игрите на Български спортен тотализатор за следващото теглене на тиражите в четвъртък, 28 юли 2011 година. Милионни ще бъдат сумите както в играта 6/42, така и във второ теглене на играта 6/49.

Това са платени налози, които не сe връщат заради неправилно подаване на данъчна декларация.

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще се срещнат с президента на Германо-Българската индустриално-търговска камара Бертрам Ролман.

Споразумение за сътрудничество в социалната област между Министерството на труда и социалната политика и Българската православна църква подписаха министър Тотю Младенов и българският патриарх Максим днес, 22 юли 2011 г.

Министърът на правосъдието Маргарита Попова свиква днес заседание на Междуведомствения координационен екип за изпълнение на показателите от Механизма за сътрудничество и оценка с ЕК.

Повишението на рейтинга на България от Moody’s мотивират с ефективната фискална консолидация, допълнена от текущите структурни реформи, които се очаква да запазят много ниските нива на държавния дълг на България, като доведат до последващо съкращаване на бюджетния дефицит под Маастрихтския критерий от 3% през настоящата година и до близък до балансирания бюджет през следващите години.

В поредица интервюта за водещи световни медии вицепремиерът Симеон Дянков очерта позициите на България през призмата на дълговата криза в еврозоната.

Във връзка с одобрения на второ четене от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е длъжна да информира, че промените не отразяват отправените от Комисията препоръки.

Гражданският сектор увеличава капацитета си с работа по проекти и програми
Конференция „Увеличаване на капацитета на гражданския сектор чрез работа по проекти и програми” се проведе в заседателната зала на хотел „Симона”

Проектът предвижда и изработването на референтен модел, който в последстие да улесни ведомствата да предоставят е-услуги.

От новата учебна 2011/2012 година Софийската духовна семинария „Св.Йоан Рилски” въвежда възможност за придобиване и на английска диплома за средно образование и Сертификат за владеене на английски език от Кеймбридж университет.

eXTReMe Tracker