Share |

Австрия напуска организацията Централноевропейска инициатива

Страната е сред учредителките на организацията, създадена през 1989-а година, за да стимулира икономическото и културното сътрудничество в Централна Европа.

Според Австрия интеграцията на Югоизточна Европа в структурите на Евросъюза трябва вече да се подкрепя "пряко".

Дипломати коментираха, че Австрия сама ограничава влиянието си и оставя полето за дипломатически действия на нелибералната Унгария.


eXTReMe Tracker