Share |

Антония Първанова

Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите към ЕП прие с пълно единодушие доклада на Антония Първанова за правата на пътниците, ползващи въздушен транспорт в Европа.
eXTReMe Tracker