Share |

БАН

Документите на кандидатите бяха отворени в присъствието на членове на Мандатната комисия на Шестото Общо събрание на БАН
Акад. проф. дфн Александър Петров
БАН разгледа писмото на Министерство на културата във връзка с промените, направени в църквата-костница „Св. Неделя” в Батак
eXTReMe Tracker