Share |

Диана Ковачева

Министърът на правосъдието Диана Ковачева свиква поредица от работни срещи в периода 9-10 юли 2012 г. с участие на неправителствени организации.
eXTReMe Tracker