Share |

ЕК

В регулаторната рамка на „Хоризонт 2020“, която е в процес на обсъждане, Комисията предвижда възстановяване на реалните преки разходи
eXTReMe Tracker