Share |

Екология

С екологична образователна програма започнаха инициативите на ДНП „Рила“ за Световния ден на Земята – 22 април
Кампанията за популяризиране на биопродуктите сред потребители и фермери
РИОСВ – Благоевград извърши незабавна проверка по сигнал за замърсяване на водите на река Струма
РИОСВ – Благоевград следи местоположението на бедстващ Белоглав лешояд

Чуждестранни инвеститори в областта на ВЕИ проявяват сериозен интерес към реализация на проекти на територията на Благоевградска област, отчитат експерти в сектора у нас.
Италиански фирми вече правят проучвания относно изграждането на ВЕЦ-ове по течението на река Струма. На този етап осъществяването на инвеститорските намерения е възпрепятствано от Натура 2000, в чиято зона попада реката.

eXTReMe Tracker